وارد شده توسط oxcel

برای اینکه بدانی تفکراتت ثروت اندوزست یا فقرگستر؛ این مقاله را بخوان

مقدمه: من همیشه درآمدم خوب بود. با اینکه کارمند دولت بودم و به شغل معلمی مشغول بودم ولی درآمدم بیش از 3 الی 4 کارمند بود. همیشه کار پاره وقت داشتم و به قول « جیم روان » اعتقاد ویژه‌ای به کار پاره وقت داشتم. البته گفته باشم من همیشه معلم خوبی بودم و هیچوقت […]