5 مزایای وبینارها برای آموزش مداوم

محدودیت های زمانی ، بودجه و محدودیت های سفر باعث می شود که بسیاری از متخصصان صنعت ادامه آموزش حرفه ای خود را ادامه دهند. وبینارها یک راه حل عالی ارائه می دهند.

انعطاف پذیری

وبینارها اعضا را قادر می سازند در هر زمان و هر زمان به مطالب یادگیری دسترسی پیدا کنند. این خبر هیجان انگیز برای کسانی است که وقت یادگیری یا مطالب آموزشی جغرافیایی ندارند.

در دسترس بودن جدول زمانی

جدول زمانی یادگیری سمینارهای ارائه شده در جلسات در محل ، انعطاف پذیری را برای اعضا ایجاد نمی کند. وبینارها امکان ورود به سیستم و دسترسی به وبینارها را در صورت تقاضا در کتابخانه فقط اعضا فراهم کرده اند.

مقرون به صرفه

اعضایی که از وبینار برای آموزش استفاده می کنند ، از آنجا که هزینه های سفر و سایر هزینه های مورد نیاز برای یادگیری در محل ، ارزانتر می یابند. همچنین این امکان را به آنها می دهد که با افزایش دسترسی خود به مزایای مشارکت اعضای و یادگیری آنلاین ، ارزش عضویت دیگری کسب کنند.

تعامل

بلندگوها به صورت آنلاین قابل دسترسی تر هستند و اعضا راحت تر از طریق گفتگوها و گفتگوها برخلاف تعامل چهره به چهره ، سؤال می کنند. وبینارها همه شرکت کنندگان را در موقعیتی برابر قرار می دهند تا در سمینار مجازی شرکت کنند.

درک بهتر از محتوا

طبق مطالعه وزارت آموزش و پرورش آمریكا ، “به طور متوسط ​​، اعضا در شرایط یادگیری آنلاین نسبت به افرادی كه آموزش حضوری دارند ، خیلی كمتر عمل می كنند.” وزارت آموزش و پرورش دریافت که اعضایی که یادگیری آنلاین می گیرند نسبت به افرادی که از یادگیری چهره به چهره استفاده می کنند ، عملکرد بهتری دارند.

همه این گفته ها ، جای تعجب ندارد که وبینار ها به عنوان ادامه تحصیلات آنلاین به صورت حرفه ای در سراسر جهان در حال پذیرش هستند. TAPA-Americas از این فن آوری استفاده می کند تا به اعضای و متخصص صنعت یک منبع مقرون به صرفه و با حساس به وقت برای پیشرفت دانش خود و مبادله بهترین روش ها ارائه دهد.

محدودیت های زمانی ، بودجه و محدودیت های سفر باعث می شود که بسیاری از متخصصان صنعت ادامه آموزش حرفه ای خود را ادامه دهند. وبینارها یک راه حل عالی ارائه می دهند.

انعطاف پذیری

وبینارها اعضا را قادر می سازند در هر زمان و هر زمان به مطالب یادگیری دسترسی پیدا کنند. این خبر هیجان انگیز برای کسانی است که وقت یادگیری یا مطالب آموزشی جغرافیایی ندارند.

در دسترس بودن جدول زمانی

جدول زمانی یادگیری سمینارهای ارائه شده در جلسات در محل ، انعطاف پذیری را برای اعضا ایجاد نمی کند. وبینارها امکان ورود به سیستم و دسترسی به وبینارها را در صورت تقاضا در کتابخانه فقط اعضا فراهم کرده اند.

مقرون به صرفه

اعضایی که از وبینار برای آموزش استفاده می کنند ، از آنجا که هزینه های سفر و سایر هزینه های مورد نیاز برای یادگیری در محل ، ارزانتر می یابند. همچنین این امکان را به آنها می دهد که با افزایش دسترسی خود به مزایای مشارکت اعضای و یادگیری آنلاین ، ارزش عضویت دیگری کسب کنند.

تعامل

بلندگوها به صورت آنلاین قابل دسترسی تر هستند و اعضا راحت تر از طریق گفتگوها و گفتگوها برخلاف تعامل چهره به چهره ، سؤال می کنند. وبینارها همه شرکت کنندگان را در موقعیتی برابر قرار می دهند تا در سمینار مجازی شرکت کنند.

درک بهتر از محتوا

طبق مطالعه وزارت آموزش و پرورش آمریكا ، “به طور متوسط ​​، اعضا در شرایط یادگیری آنلاین نسبت به افرادی كه آموزش حضوری دارند ، خیلی كمتر عمل می كنند.” وزارت آموزش و پرورش دریافت که اعضایی که یادگیری آنلاین می گیرند نسبت به افرادی که از یادگیری چهره به چهره استفاده می کنند ، عملکرد بهتری دارند.

همه این گفته ها ، جای تعجب ندارد که وبینار ها به عنوان ادامه تحصیلات آنلاین به صورت حرفه ای در سراسر جهان در حال پذیرش هستند. TAPA-Americas از این فن آوری استفاده می کند تا به اعضای و متخصص صنعت یک منبع مقرون به صرفه و با حساس به وقت برای پیشرفت دانش خود و مبادله بهترین روش ها ارائه دهد.

محدودیت های زمانی ، بودجه و محدودیت های سفر باعث می شود که بسیاری از متخصصان صنعت ادامه آموزش حرفه ای خود را ادامه دهند. وبینارها یک راه حل عالی ارائه می دهند.