آموزش رشد فردی (بایگانی دسته‌ی رشد فردی)

عامل موفقیت و تحولات افراد، فقط تخصص و هوش نیست، بلکه بیشتر به آموزش رشد فردی یا مهارت‌های نرم (ابر مهارت) افراد بستگی دارد. مهارت‌هایی چون؛ ارتباط، حل مسئله، هوش هیجانی، تصمیم گیری و …

آمار جهانی و تجربه شخصی بیانگر اینست که؛ نابغه‌ها یا افراد عادی و معمولی موفق در علم، تجارت، ورزش و هنر فقط متخصصین و باهوش‌ها نیستند، بلکه بیشتر شامل افرادی می‌شود، که روی خودشان سرمایه گذاری کرده‌اند (آموزش رشد فردی) که گاها حتی تخصص خاصی هم ندارند.

بر همین اساس آکادمی بازاریابی اوکسل دسته‌ی « آموزش رشد فردی» را بنا گذاشت، تا فضایی باشد برای رشد و پویایی کسب و کارهای آنلاین.

با100میلیون تومان شاغل شوید
مولانا درمانگر فکرهای آشفته
از معلمی تا کارآفرینی