با100میلیون تومان شاغل شوید

چگونه با ۱۰۰ميليون تومان، شاغل شويد؟

چندین راهکار برای ساخت کسب‌وکار با 100 میلیون تومان سرمایه

براي دوچيز بايد راه حل پيدا كنيد تا با ١٠٠ ميليون تومان سرمايه ، صاحب يك شغل شويد:

  • اجاره مغازه شما نبايد بيش از ٣تا ٤ درصد فروش ماهانه شما باشد.
  • بسيار تخصصي وارد بازار شويد يعني يك شاخه كوچك از يك رشته را انتخاب كنيد ، مثلا اگر توليد كننده محصولات چوبي هستيد فقط ميز بيليارد را انتخاب كنيد ، وارد توليد محصولات چوبي ديگر نشويد ، اگر در فروش پوشاك وارد ميشويد يك شاخه كوچك از پوشاك مثل شال و روسري را انتخاب كنيد

جنس مغازه دار دار بايد جور باشد و جور بودن جنس نياز به سرمايه بالا دارد و با ۱۰۰ ميليون تومان سرمايه ، اگر تخصصي وارد هر رشته نشويد ، به سرمايه بالا احتياج داريد و شكست ميخوريد.

سود مغازه دار سنتي از فروش بطور معدل ٣٠ درصد است.

شما با ۱۰۰ ميليون تومان سرمايه ، فقط وقتي ميتوانيد فروش داشته باشيد و با مغازه دار سنتي رقابت كنيد كه سود ناشي از فروش شما ١٠ درصد باشد؛ لاغير

چرا نبايد اجاره بيشتر از ٣ تا ٤ درصد فروش ماهانه باشد؟

  • سود مغازه دار خرد ، نبايد كمتر از ٣٠ درصد باشد در غير اين صورت نمي تواند هزينه هاي خود را پوشش دهد و مهم ترين هزينه ، اجاره است ، اجاره مغازه داران سنتي بسيار بيش از ٣ تا ٤ درصد است و همين اولين دليل شكست آنهاست ، مغازه دار سنتي بايد با سود ٣٠ درصد بفروشد تا بتواند هزينه اجاره هاي بعضا تا ١٠ درصد فروش ماهانه را پوشش دهد
  • پس در يك نقطه نامناسب و البته ارزان ؛ مغازه اجاره كنيد تا بتوانيد با ١٠ درصد سود ، جنس خود را بفروشيد
  • مغازه داراني كه با بهره هزاري سي تومان ، مغازه خود را از جنس پر ميكنند نمي‌توانند بهره هزاري سي تومان را به قيمت كالاي خود اضافه كنند و از مشتري دريافت كنند لذا فروش خود را به يك نوع كالا مثل روسري محدود كنيد تا سرمايه در گردش كمتري نياز داشته باشيد
  • سرمايه در گردش خود را بهره اي تامين نكنيد ، وقتي تخصصي برخورد كنيد به سرمايه در گردش كمتر و پول بهره اي كمتر احتياح داريد.

فكر نكنيد همه مشكلات حل شد اما اين دو نكته نوع تفكر شما را در مسير درست قرار ميدهد ، هر دو هفته يكبار ، از منظر ديگري ، براي مشكلات سرمايه هاي كوچك ، در اين كانال راه حل ارائه ميشود

در ذهن خود سعي نكنيد فقط به كاستي هاي اين تحليل فكر كنيد ، اين تحليل را با ديد خودتان يكبار ديگر بازنويسي كنيد و آن را با محدوديت هاي محل زندگي و توانائي هاي شخصي خود تطبيق دهيد ، هر كدام از شمائي كه شاغل نيستيد ميتوانيد چيز هائي به اين تحليل اضافه يا كم كنيد و با بهتر كردن آن براي خود شغلي دست و پا كنيد

اين تحليل را شخصي سازي كنيد تا شاغل شويد