در خواست مشاوره خصوصی

جهت تعیین وقت و شرایط جلسه مشاوره، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید، تا شرایط و موقعیت کسب وکار شما بررسی و نتیجه از طریق کارشناس ما با شما هماهنگ شود.

خدماتی که در جلسات مشاوره خصوصی ارائه می شوند به شرح زیر است:

الف) آشنایی با کسب وکار شما

  • بررسی وضعیت کسب و کار شما
  • بررسی وضعیت فعلی فروش شما
  • تحلیل کلی کسب وکار شما

ب) آسیب شناسی کسب و کار شما

  • آسیب‌شناسی سیستم کسب وکار
  • ارائه راهکار بهبود کسب و کار
  • مشاوره در زمینه بازاریابی

ج) طراحی نقشه افزایش فروش

  • استراتژی افزایش فروش
  • کاهش 30 درصدی هزینه ها
  • پشتیبانی تا نتیجه دلخواه