درخواست مشاوره خصوصی

جهت درخواست مشاوره خصوصی و تعیین وقت آن ابتدا فرم زیر را تکمیل کنید، بعد از بررسی شرایط و موقعیت کسب و کار شما کارشناس ما جهت تعیین وقت جلسه با شما هماهنگ می‌شود.

خدماتی که در جلسات مشاوره خصوصی ارائه می شوند به شرح زیر است:

الف) آشنایی با کسب وکار شما

  • بررسی وضعیت کسب و کار شما
  • بررسی وضعیت فعلی فروش شما
  • تحلیل کلی کسب وکار شما

ب) آسیب شناسی کسب و کار شما

  • آسیب‌شناسی سیستم کسب وکار
  • ارائه راهکار بهبود کسب و کار
  • مشاوره در زمینه بازاریابی

ج) طراحی نقشه افزایش فروش

  • استراتژی افزایش فروش
  • کاهش 30 درصدی هزینه ها
  • پشتیبانی تا نتیجه دلخواه

فرم درخواست مشاوره خصوصی