بهترین کتاب منابع انسانی

آیا کتابهای منابع انسانی در پرورش مدیران خلاق و متعهد جامعه ایران موثر است.؟

آیا بهترین کتاب منابع انسانی تاثیری در الگوهای توسعه منابع انسانی دارد؟ شاید تو هم مثل سایر افراد جامعه ایران دغدغه بهتر شدن شرایط امروز ایران را دارید. حتما با جدیت دنبال توسعه فردی و سازمانی جامعه خود هستید، و الا در حال خواندن این مطلب نبودید.

ایران امروز ما از نظر منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و حتی متخصص نه تنها ضعیف نیست بلکه شرایط عالی دارد. ولی سوال اساسی اینست، که با تمام این امکانات امروز در کجای جهان قرار داریم! چرا شرایط اجتماعی و رفاهی مردم ایده‌آل نیست؟ چرا راندمان نیروی انسانی از میانگین جهانی پایین‌تر است.

متاسفانه دیدگاه مدیران سنتی جامعه ما هنوز بر عواملی چون: منابع طبیعی، تکنولوژی و سرمایه مالی تاکید دارند، و علیرغم صحبت های رنگین و پرطمطراق مدیران دولتی و حتی خصوصی اعتقاد جدی و عملی به نقش آفرینی نیروی انسانی ندارند، و نخواهند داشت.

اندیشمندان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که جوامع و سازمان های پیشرو در هزاره ی جدید، تنها از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های کارکنان، می توانند پاسخگوی نیازهای جامعه آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند.

توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، افزایش راندمان سرمایه های سازمان و حتی تغییر ویژگی های فردی کارکنان، شکل گرفته است.

بر همین اساس نوشتاری که فراروی شماست، می کوشد با توجه به اهمیت منابع انسانی ابتدا به موضوع بهترین کتاب منابع انسانی آشنایی نسبی پیدا کنید، و سپس لیستی از بهترین کتاب های منابع انسانی در دسترس شما قرار دهد، تا نیاز خود را در زمینه بهترین کتاب برای مدیریت منابع انسانی تامین کنید.

بهترین کتاب مدیریت منابع انسانی بهترین کتاب مدیریت منابع انسانی بهترین کتاب مدیریت منابع انسانی

بهترین کتاب مدیریت منابع انسانی بهترین کتاب مدیریت منابع انسانی بهترین کتاب مدیریت منابع انسانی

This site is protected by wp-copyrightpro.com