مقالات
3 گام تا حریص کردن مشتری
شکست شرکت‌های بزرگ با نوآفرینی
اهمیت سیستم سازی کسب و کارها
استیوجابز،جف بزوس و جان دوئر یک-چشم
سرمایه گذاری روی خود