شغل ثروت ساز با سرمایه کم

چگونه با سرمایه کم، صاحب شغل ثروت ساز شویم.

براي دوچيز بايد راه حل پيدا كنيد تا با ١٠٠ ميليون تومان سرمايه ، صاحب يك کسب و کار ثروت ساز شويد:

اجاره محل اجاره شما نبايد بيش از ٣تا ٤ درصد فروش ماهانه شما باشد.

بسيار تخصصي وارد بازار شويد يعني يك شاخه كوچك از يك رشته را انتخاب كنيد ، مثلا اگر توليد كننده محصولات چوبي هستيد فقط ميز بيليارد را انتخاب كنيد ، وارد توليد محصولات چوبي ديگر نشويد ، اگر در فروش پوشاك وارد ميشويد يك شاخه كوچك از پوشاك مثل شال و روسري را انتخاب كنيد.

جنس کاسب کار بايد جور باشد، و جور بودن جنس نياز به سرمايه بالا دارد و با ۱۰۰ ميليون تومان سرمايه ، اگر تخصصي وارد هر رشته نشويد ، به سرمايه بالا احتياج داريد و شكست ميخوريد.

سود مغازه دار سنتي از فروش بطور معدل ٣٠ درصد است.

شما با ۱۰۰ ميليون تومان سرمايه ، فقط وقتي ميتوانيد فروش داشته باشيد و با مغازه دار سنتي رقابت كنيد كه سود ناشي از فروش شما ١٠ درصد باشد؛ لاغير

چرا نبايد اجاره بيشتر از ٣ تا ٤ درصد فروش ماهانه باشد؟ سود مغازه دار خرد ، نبايد كمتر از ٣٠ درصد باشد در غير اين صورت نمي تواند هزينه هاي خود را پوشش دهد و مهم ترين هزينه ، اجاره است ، اجاره مغازه داران سنتي بسيار بيش از ٣ تا ٤ درصد است و همين اولين دليل شكست آنهاست ، مغازه دار سنتي بايد با سود ٣٠ درصد بفروشد تا بتواند هزينه اجاره هاي بعضا تا ١٠ درصد فروش ماهانه را پوشش دهد

پس در يك نقطه نامناسب و البته ارزان ؛ مغازه اجاره كنيد تا بتوانيد با ١٠ درصد سود ، جنس خود را بفروشيد

مغازه داراني كه با بهره هزاري سي تومان ، مغازه خود را از جنس پر ميكنند نمي توانند بهره هزاري سي تومان را به قيمت كالاي خود اضافه كنند و از مشتري دريافت كنند لذا فروش خود را به يك نوع كالا مثل روسري محدود كنيد تا سرمايه در گردش كمتري نياز داشته باشيد.

سرمايه در گردش خود را بهره اي تامين نكنيد ، وقتي تخصصي برخورد كنيد به سرمايه در گردش كمتر و پول بهره اي كمتر احتياح داريد

فكر نكنيد همه مشكلات حل شد اما اين دو نكته نوع تفكر شما را در مسير درست قرار ميدهد ، هر دو هفته يكبار ، از منظر ديگري ، براي مشكلات سرمايه هاي كوچك ، در اين كانال راه حل ارائه ميشود

در ذهن خود سعي نكنيد فقط به كاستي هاي اين تحليل فكر كنيد ، اين تحليل را با ديد خودتان يكبار ديگر بازنويسي كنيد و آن را با محدوديت هاي محل زندگي و توانائي هاي شخصي خود تطبيق دهيد ، هر كدام از شمائي كه شاغل نيستيد ميتوانيد چيز هائي به اين تحليل اضافه يا كم كنيد و با بهتر كردن آن براي خود شغلي دست و پا كنيد

اين تحليل را شخصي سازي كنيد تا شاغل شويد

منبع: سایت دکتر محمدحسین ادیب

اقتصاد ایران به کجا می رود؟

اقتصاد «گازی – کشاورزی» ایران و تاثیرات آن؟

اقتصاد «گازی – کشاورزی» چه تغییراتی بر جامعه ایران خواهد گذاشت؟

اقتصاد ایران از یک اقتصاد « نفتی ؛ بازرگانی » در حال تبدیل به یک اقتصاد « گازی ؛ کشاورزی » است ، قبلا نفت صادر می شد و پول نفت را عمدتا بین مردم کلان شهر ها تقسیم می کردند و مردم شروع می کردند از هم خرید کردن ، تهران چیزی بیش از این نبود ، یک بخش خدماتی که مرتبط با صادرات نفت بود در کنار اقتصاد « نفتی ؛ بازرگانی » فعال بود .

اکنون دیگر نفت صادر نمیشود لذا اقتصاد «نفتی ، بازرگانی » دیگر وجود ندارد اما معادل همان میزان که نفت تولید می کردیم گاز تولید می کنیم یعنی گاز ، جایگزین نفت شده است . هیچ تغییر دیگری رخ نداده  است ؛ بارندگی هم برای سومین سال از میانگین ۵۰ ساله ۴۰ درصد بیشتر است .

خبر نشاط آور اینکه بارندگی در فلات مرکزی ۱۰ درصد و در شرق ایران ۳۲ درصد از سال قبل که خیلی سال پربارانی بود بیشتر است که من را به وجد می آورد و حال ام را حسابی خوب می کند.

اقتصاد « گازی ، کشاورزی » جایگزین اقتصاد « نفتی ، بازرگانی » شده است البته بخش خدماتی مورد نیاز اقتصاد « گازی ، کشاورزی » اصلا مثل بخش خدماتی « نفتی ، بازرگانی » نیست و یک بخش خدماتی کاملا متفاوت است تاکید می کنم یک بخش خدماتی جدید با تخصص جدید مورد نیاز است .

۸۰ درصد مهارتی که ایرانیان دارند به درد اقتصاد « نفتی ، بازرگانی » می خورد و با این مهارت در یک اقتصاد « گازی ، کشاورزی » نمی توان پول درآورد لذا ۸۰ درصد مهارت ها دیگر به درد نمی خورد .

این ۸۰درصدی که فاقد مهارت برای پول درآوردن اند به دو دسته تقسیم شده اند ۴۰ درصد شان می خواهند از محل زیان ۴۰ درصد دیگر پولدار شوند ، یک بازی گولدکوئیستی ، در شرکتهای گولدکوئیستی ، سود یک نفر از محل زیان دیگری تولید میشود .در ایران چهل درصد به زیان چهل درصد دیگر ، وارد یک بازی با حاصل جمع مثبت صفر شده اند . فضای تلگرام تبدیل به تریبونی شده که چهل درصد از محل ناآگاه نگهداشتن چهل درصد دیگر پولدار شوند.

بیست درصد دیگر که جذب اقتصاد « گازی ، کشاورزی » شده اند دارند پول ؛ پارو می کنند .

هشتاد در صد جمعیتی که در فضای مجازی اند فاقد مهارت برای پول درآوردن اند .

متخصص « روان شناسی بازار » در تیم تحقیق ٩ نفره می گفت شخصیت آدم ها ده سال یکبار تغییر می کند و هر کس تبدیل به آدم دیگری میشود.

من به او گفتم که نبض بازار هم ده سال یکبار تغییر می کند و اکنون نبض بازار تغییر اساسی کرده و بدنه فعالین اقتصادی متوجه شرایط جدید نیستند.

متخصص « روان شناسی بازار»  تیم تحقیق گفت چقدر شخصیت بازار ایران شبیه انسان های آنست .

استراتژی ثروتمندان جهان یک چیز است :مخفی کردن توانایی و به انتظار نشستن .

استراتژی بیزینس تلگرامی ایران چهار چیز است :

یک – بیان توانایی ها با صدای گوشخراش و انتظار نتیجه داشتن تا فردا صبح ساعت یازده .

دو- بدون توجه به منافع عمومی و آشکارا در جهت منافع فردی و در ضدیت با منافع عمومی ؛ می خواهند ثروتمند شوند و هیچ پرده پوشی و ابایی هم ندارند که با این ادبیات حرف بزنند .

سه – تحلیل های سیاسی و اقتصادی آنها با سرزنش کردن شرایط عمومی آغاز میشود و با بیان اینکه اوضاع اینقدر که می گویند بد نیست بلکه بدتر از این است به پایان می رسد ، ۹۹ درصد تحلیل ها بر همین دو ستون استوار است لذا همه تحلیل ها شبیه به هم و تکراری است .

چهار – در گفتگو با هم نیز به سرعت به تفاهم می رسند وقتی مقصر شرایط عمومی است و دو نفری که با هم بحث می کنند مقصر نیستند سریعا در بحث با هم به تفاهم می رسند .

پاسخ من به کسانی که شرایط را سرزنش می کنند این است ؛ شرایط آسان تر نمیشود شما باید بهره ور تر شوید .

منتظر شرایط مناسب نباشید : هیچ چیز اتفاق نمی افتد مگر اینکه باعث اتفاق افتادن آن شوید.

کسانی که فاقد مهارت برای پول درآوردن اند اما پول دارند  برای خودشان یک بیزینس راه انداخته اند و دارند از پول ، پول در می آورند .

متخصص روان شناسی بازار پرسید چه حیوانی را دوست دارید گفتم گرکدن را ، گفت چرا ، گفتم چون تنها سفر می کند ، از پاسخ من متعجب شد اما متاسف نشد.

متخصص بازار پرسید دوست داری مخاطب آخرین جمله مقاله چه کسی بود ؟  گفتم کسی که معنی حرف‌های نزده‌ مان را بهتر از خودمان بفهمد ، گفت صمیمیت او بود که می گفتی با این مقاله حرف نگفته باقی نمانده است.

متخصص « روان شناسی بازار »تیم تحقیق گفت چرا مقاله های ما مثل فیلم های کیمیایی پایان باز دارد ؟ سئوال را با سئوال پاسخ دادم گفتم جمله شما خبری است یا سئوالی .

منبع: دکترمحمدحسین ادیب

چگونه ثروتمند شویم؟

چرا تعداد ثروتمندان کم است ؟

چرا تعداد ثروتمندان کم است ؟

در هر حوزه فعالیت با یک سری تناقض مواجه میشوید .

هر مشکلی یک راه حل دارد ولی خود آن راه هم هزینه دارد ، با حل آن مشکل یک سری مشکلات جدید ایجاد میشود.

باید محاسبه کرد مشکلات جدیدی که ایجاد میشود آیا ارزش دارد که آن مشکل حل شود ؟

باید هزینه – فایده کرد ، حل آن مشکل چقدر هزینه ایجاد می کند و راه حل آن چقدر هزینه جدید ایجاد می کند و در نهایت کدامیک با صرفه تر است ؟

خیلی از مواقع هزینه جدیدی که با حل مشکل ایجاد میشود از هزینه مشکل قبلی بیشتر است در این موارد باید با مشکل قبلی کنار آمد .

فرق آدم ثروتمند و فقیر این است که ثروتمندان می توانند هزینه – فایده کنند و فقرا نمی توانند .

عده ای تصور می کنند راه حل باید هیچ هزینه ای ایجاد نکند والا راه حل نیست .

عده ای از ممبرها در بخش اظهار نظر اینیستاگرام ما ، با مشاهده هزینه راه حل های ما ، شروع به مخالفت می کنند.

به عنوان مثال عده ای با ویروس کرونا اینگونه برخورد می کنند که چقدر هزینه ایجاد می کند و چقدر سلامتی را تهدید می کنند و رای می دهند که اقتصاد تعطیل شود در حالیکه باید محاسبه کرد هزینه تعطیل کردن اقتصاد چقدر است و هر دو را با هم مقایسه کرد و راه حل ترکیبی انتخاب کرد .

ثروتمندان راه حل ترکیبی انتخاب می کنند و فقرا راه حل صفر و یکی ، در همه زندگی همین است .

پول در آوردن هم همین گونه است شما باید از بین راه حل های متناقض، راه حل ترکیبی انتخاب کنید .

ممبر ها در قسمت اظهار نظر اینیستاگرام از من انتقاد می کنند که دو پهلو حرف می زنم و خواستار این هستند که یک پهلو حرف زده شود .

دو پهلو حرف زدن به این خاطر است که دارد هزینه – فایده میشود .

کاش فقط می شد دو پهلو حرف زد من در مشاوره ها معمولا ده پهلو حرف می زنم یعنی از ده دید متناقض به مطلب نگاه میشود و نهایتا تصمیم ترکیبی اتخاذ میشود .

مطالب سایت هم معمولا همین طور تهیه میشود من از تیم تحقیق می خواهم که از ده دید هزینه – فایده کنند .

پس به صورت صریح مطالب ما دو پهلو نیست حداقل ده پهلوست ، این هم حس کار ماست ، نقطه قوت ما این است که سعی می کنیم حداقل از ده وجه به یک مسئله نگاه شود .

پس مطالب ما متناقض است ده نکته هست که همدیگر را نقض می کند و راه حل ترکیبی از اینهاست .

با تجربه من ثروتمندان انسان های هستند که تفکر « متناقض محور » دارند اصلا ثروتمند شدن دو گام دارد گام اول مواجه شدن با تناقض است و گام دوم راه حل ترکیبی از تناقض ها.

از ما نخواهید تا صورت مسئله را حذف کنیم ، از ما نخواهید که بدون تناقض حرف بزنیم .

طبقه یک کسانی هستند که با ٢٠ تناقض حرف می زنند ، طبقه دو با پنج تناقض و طبقه سه بدون تناقض تحلیل می کنند .

کسانی که خواستار تحلیل های بدون تناقض اند باید استخدام شوند و این افراد نمی توانند به صورت خویش فرما وارد بازار شوند .

طبقه یک کسانی هستند که با ٢٠ تناقض حرف می زنند ، طبقه دو با پنج تناقض و طبقه سه بدون تناقض تحلیل می کنند .

کسانی که خواستار تحلیل های بدون تناقض اند باید استخدام شوند و این افراد نمی توانند به صورت خویش فرما وارد بازار شوند .

حداقل با ٢٠ تناقض به بررسی پدیده ها بپردازید تا پولدار شوید اگر در یک مقاله بدون تناقض حرف زدیم متعرض شوید .

ثروت وقتی بدست می آید که با تناقض ها درگیر شوید.

هر مسئله بیش از یک راه حل دارد . اگر در زندگی شکست خوردید راه حل تان را عوض کنید .

تونل به آدم  نشان مي دهد كه هميشه راهی هست حتی از دل سنگ !؟

منبع: دکتر محمدحسین ادیب