چرا تعداد ثروتمندان کم است؟

چرا عده‌کمی ثروتمند می‌شوند؟

چرا تعداد ثروتمندان کم است؟

چرا اکثریت جمعیت جهان یا معمولی هستند، یا فقیر؟

راز ثروتمندی را باید از کجا و چگونه کشف کرد؟

در هر حوزه فعالیت با یک سری تناقض مواجه می‌شوید .

هر مشکلی یک راه حل دارد ولی خود آن راه‌حل هم هزینه دارد ، با حل آن مشکل یک سری مشکلات جدید ایجاد می‌شود.

باید محاسبه کرد مشکلات جدیدی که ایجاد می‌شود آیا ارزش دارد که آن مشکل حل شود ؟

باید هزینه – فایده کرد ، حل آن مشکل چقدر هزینه ایجاد می کند و راه حل آن چقدر هزینه جدید ایجاد می کند و در نهایت کدامیک با صرفه‌تر است ؟

خیلی از مواقع هزینه جدیدی که با حل مشکل ایجاد می‌شود از هزینه مشکل قبلی بیشتر است در این موارد باید با مشکل قبلی کنار آمد .

تفاوت اساسی ثروتمندان با سایر افراد

فرق آدم ثروتمند و فقیر این است که ثروتمندان می‌توانند هزینه – فایده کنند و فقرا نمی توانند .

عده ای تصور می کنند راه حل باید هیچ هزینه ای ایجاد نکند والا راه حل نیست .

عده ای از ممبرها در بخش اظهار نظر اینیستاگرام ما ، با مشاهده هزینه راه حل‌های ما ، شروع به مخالفت می‌کنند.

به عنوان مثال عده ای با ویروس کرونا اینگونه برخورد می‌کنند که چقدر هزینه ایجاد می‌کند و چقدر سلامتی را تهدید می‌کنند و رای می‌دهند که اقتصاد تعطیل شود در حالیکه باید محاسبه کرد هزینه تعطیل کردن اقتصاد چقدر است و هر دو را با هم مقایسه کرد و راه حل ترکیبی انتخاب کرد .

ثروتمندان راه حل ترکیبی انتخاب می کنند و فقرا راه حل صفر و یکی ، در همه زندگی همین است .

پول در آوردن هم همین گونه است شما باید از بین راه حل های متناقض، راه حل ترکیبی انتخاب کنید .

دوگام اساسی برای طی کردن مسیر ثروتمندی

ممبر ها در قسمت اظهار نظر اینیستاگرام از من انتقاد می کنند که دو پهلو حرف می‌زنم و خواستار این هستند که یک پهلو حرف زده‌شود .

دو پهلو حرف زدن به این خاطر است که دارد هزینه – فایده می‌شود .

کاش فقط می‌شد دو پهلو حرف زدن من در مشاوره‌ها معمولا ده پهلو حرف می‌زنم یعنی از ده دید متناقض به مطلب نگاه می‌شود و نهایتا تصمیم ترکیبی اتخاذ می‌شود .

مطالب سایت هم معمولا همین طور تهیه می‌شود من از تیم تحقیق می‌خواهم که از ده دید هزینه – فایده کنند .

پس به صورت صریح مطالب ما دو پهلو نیست حداقل ده پهلوست ، این هم حسن کار ماست ، نقطه قوت ما این است که سعی می‌کنیم حداقل از ده وجه به یک مسئله نگاه شود .

پس مطالب ما متناقض است ده نکته هست که همدیگر را نقض می کند و راه حل ترکیبی از اینهاست .

با تجربه من ثروتمندان انسان های هستند که تفکر « متناقض محور » دارند اصلا ثروتمند شدن دو گام دارد:

  • گام اول مواجه شدن با تناقض است
  • و گام دوم راه حل ترکیبی از تناقض ها.

شما از کدام طبقه‌اید؟

طبقه یک کسانی هستند که با ٢٠ تناقض حرف می زنند ، طبقه دو با پنج تناقض و طبقه سه بدون تناقض تحلیل می‌کنند .

کسانی که خواستار تحلیل‌های بدون تناقض‌اند باید استخدام شوند و این افراد نمی توانند به صورت خویش‌فرما وارد بازار کار شوند .

طبقه یک کسانی هستند که با ٢٠ تناقض حرف می‌زنند ، طبقه دو با پنج تناقض و طبقه سه بدون تناقض تحلیل می کنند .

کسانی که خواستار تحلیل‌های بدون تناقض‌اند باید استخدام شوند و این افراد نمی توانند به صورت خویش فرما وارد بازار شوند .

حداقل با ٢٠ تناقض به بررسی پدیده‌ها بپردازید تا پولدار شوید اگر در یک مقاله بدون تناقض حرف زدیم متعرض شوید .

ثروت وقتی بدست می آید که با تناقض‌ها درگیر شوید.

هر مسئله بیش از یک راه حل دارد . اگر در زندگی شکست خوردید راه حل‌تان را عوض کنید .

تونل به آدم  نشان مي‌دهد كه هميشه راهی هست حتی از دل سنگ !؟